Acord de llicència d'usuari final

Acord de llicència d'usuari final

Aquest és un acord legal entre vostè, l'usuari final i Wondershare Co, Ltd de programari i la seva filial Wondershare programari (H.K.) Co, Ltd, el desenvolupador del programa ("Wondershare"), el desenvolupador del programa ("Wondershare"), quant al seu ús de productes de Wondershare ("programari"). Per instal·lar el programari, vostè accepta estar obligat pels termes d'aquest acord.

1. LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Wondershare per la present atorga a vostè (un individu) dret revocable, personal, no exclusiva i no transferibles a instal lar i activar el programari a dos ordinadors separats únicament per al seu ús personal i no comercial, llevat que vostè ha comprat una llicència comercial de Wondershare. Compartir aquest programari amb altres individus, o permetre que altres persones a visualitzar el contingut d'aquest programari, és en violació d'aquesta llicència. No pot fer el programari disponible en una xarxa, o de qualsevol manera proporcionar el programari a diversos usuaris, llevat que vostè ha comprat primer almenys una llicència multi-usuari de Wondershare.

2. DRETS D'AUTOR
El programari és propietat de Wondershare i protegits per la Llei de propietat intel·lectual i els tractats internacionals de copyright. No es pot eliminar o ocultar qualsevol avisos de propietat, les etiquetes o marques des del programari.

3. RESTRICCIONS D'ÚS
No pot, i vostè pot no permeten altres (a) enginyeria inversa, descompilar, descodificar, desxifrar, desmuntar o d'alguna manera deriven codi font, el programari; b modificar, distribuir o crear obres derivades del programari; còpia (c) (excepte una còpia de seguretat), distribuir, mostrar públicament, transmetre, vendre, llogar, arrendar o una altra manera, explotar el programari.

4. COBRIU EL CD.
Es permet la reproducció i distribució de programari (còpia d'avaluació només) en diversos CD cobrir publicats per les revistes associades Wondershare. Tanmateix una còpia de la revista amb el CD s'exigeix per ser enviats a Wondershare programari.

5. TERMINI
Aquesta llicència és eficaç fins que s'acaba. Vostè pot acabar-lo en qualsevol moment destruint el programari, juntament amb totes les còpies del mateix. Aquesta llicència acabarà també si fracassar a complir qualsevol terme o condició d'aquest acord. En aquesta resolució, es compromet a destruir el programari, juntament amb totes les còpies del mateix.

6. CAP ALTRES GARANTIES.
PROGRAMARI WONDERSHARE NO GARANTEIX QUE EL PROGRAMARI ÉS LLIURE D'ERRORS. PROGRAMARI WONDERSHARE NEGA TOTES LES ALTRES GARANTIES AMB RELACIÓ AL PROGRAMARI, JA SIGUI EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSA PERÒ NO LIMITADA A LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER UN PROPÒSIT PARTICULAR I NONINFRINGEMENT DELS DRETS DE TERCERS. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ DE GARANTIES IMPLÍCITES O LIMITACIONS EN QUANT UNA GARANTIA QUE POT DURAR, O L'EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ DE DANYS INCIDENTALS O CONSEQÜENTS, AIXÍ LES LIMITACIONS O EXCLUSIONS ANTERIORS PODEN NO APLICAR A VOSTÈ. AQUESTA GARANTIA LI DÓNA DRETS LEGALS ESPECÍFICS I TAMBÉ POT TENIR ALTRES DRETS QUE VARIEN DE FUR DE JURISDICCIÓ.

7. SALVETAT.
En cas d'invalidesa de qualsevol disposició d'aquesta llicència, les parts acorden que tal nul·litat no afecta la validesa de les parts restants d'aquesta llicència.

8. CAP RESPONSABILITAT PER DANYS INDIRECTES.
EN CAP CAS PROGRAMARI WONDERSHARE O ELS SEUS PROVEÏDORS SERAN RESPONSABLES PER DANYS CONSEQÜENTS, ESPECIALS, INDIRECTES O INCIDENTALS, DE QUALSEVOL TIPUS QUE SORGEIXIN DEL LLIURAMENT, EL RENDIMENT O L'ÚS DEL PROGRAMARI, FINS I TOT SI PROGRAMARI WONDERSHARE HAGI ESTAT AVISADA DE LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS. EN CAP ESDEVENIMENT WILL WONDERSHARE PROGRAMARI RESPONSABILITAT PER QUALSEVOL RECLAMACIÓ, SI EN CONTRACTE, GREUGE O QUALSEVOL ALTRA TEORIA DE RESPONSABILITAT, EXCEDIR LA QUOTA DE LLICÈNCIA PAGADA PER VOSTÈ, SI S'ESCAU.

RECONEIXEMENT PER INSTAL·LAR EL PROGRAMARI, VOSTÈ ACCEPTA QUE HA LLEGIT I ENTENDRE LA PALESTRA ANAR I QUE ACCEPTA ESTAR OBLIGAT PELS TERMES I CONDICIONS. TAMBÉ ACORDA QUE AQUEST ACORD ÉS LA DECLARACIÓ COMPLETA I EXCLUSIU DE L'ACORD ENTRE LES PARTS I SUBSTITUEIX TOTS ELS ACORDS PROPOSATS O PREVI, ORAL O ESCRIT I QUALSEVOL ALTRA COMUNICACIÓ ENTRE LES PARTS RELATIVES A LA LLICÈNCIA DESCRITES.

Part superior